top of page
Worldclass-sporting agency clayshooting 06.jpg

KLEI

SCHIETEN

Een droom die in vervulling gaat. WORLDCLASS G&A bv is ontstaan uit een uit de hand gelopen hobby, en laat dat nu toevallig kleischieten zijn. Met gepaste trots keert WORLDCLASS SPORTING AGENCY, als divisie van WORLDCLASS G&A, dan ook terug naar de basis waar alles begon.

Worldclass-sporting agency clayshooting 05.jpg

HOE HET BEGON.

Vertellen dat er in Vlaanderen een gebrek is aan kleischietstanden is een open deur intrappen. Iedereen die de kleischietsport genegen is, weet al langer dan vandaag, gezien de nood dermate hoog is, dat men noodgedwongen moet uitwijken naar het buitenland of Wallonië.

Eind 2021 kwamen we in gesprek met de vroegere uitbater van de schietstand te Zelzate die te kennen gaf dat hij de activiteiten wou staken en op zoek was naar een partner die het geheel nieuw leven wil inblazen. Onze ogen fonkelden en onze glimlach werd alleen maar breder naarmate de gesprekken vorderden. Dat we met een uitdaging te maken hebben werd meer dan duidelijk, het terrein ligt immers zonevreemd en de omgevingsvergunning is niet meer geldig.

Ettelijke telefoons, gesprekken en vergaderingen verder zijn we op de goede weg. De Gemeente Zelzate is er vast van overtuigd dat de ideale locatie voor dergelijke activiteit de oude schietstandsite is en wil deze site dan ook gaan vrijwaren. Een studiebureau werd onder de arm genomen om het RUP aan te passen om zodoende de site te gaan herindelen qua zonering.

Metingen door een MER erkend Akoestisch Bureau, tijdens live simulatie van de originele schietactiviteiten gespreid over verschillende sessies, brachten aan het licht dat de geproduceerde geluidsniveaus geheel voldoen aan de VLAREM II normen voor deze zonering. Sterker nog, wanneer we de investeringen in geluidsbescherming en captatie zullen hebben afgerond, daalt het geluidsniveau van de schietactiviteiten tot 56% van de toegelaten VLAREM II normen.

Door de herindeling dienen we de natuur en bebossing die op de oude schietstandsite zijn intrede zou doen (want deze is er nog niet) elders te compenseren.

WORLDCLASS G&A startte in het licht van deze compensatie eind 2021, begin 2022 al met het aanplanten en herbebossen van percelen op andere locaties. Meer dan 400 streekgebonden struiken en 500 bomen werden aangeplant en kijken nu richting de zon. In de zomermaanden van 2022 zal een poel worden aangelegd om de salamanders en kikkers meer leefruimte te geven.

Begin 2024 werden extra terreinen aangesneden en hebben we in totaliteit 3.1 hectare gecompenseerde bebossing  uitgevoerd, bijna het dubbele van wat we hebben weggenomen.

Momenteel zijn nog tal van acties lopende om de site terug up en running te krijgen. De Erkenning door de Gouverneur mevr. Carina Van Cauter als Officiële Schietstand werd afgeleverd en hierdoor zijn we al één stap, dichter bij de heropening. Het GRUP is momenteel in behandeling en hier zien we de nodige vooruitgang. Maar liefst 15 verschillende Overheidsinstanties en departementen mochten hun licht op de zaak laten schijnen. Op dit ogenblik staan alle neuzen in dezelfde richting en verwachten we nog een aantal officiële documenten in de komende weken. Al hebben we hier wel wat meer werk aan dan verwacht, toch zien we het licht aan het einde van de tunnel. 

Begin maart 2024 werd de delegatiebevoegdheid vanuit het Departement Omgeving officieel afgeleverd! De laatste rechte lijn werd hiermee ingezet. Het is nu alle hens aan dek voor de opmaak van de voorschriften en het tekenen van de lay-out van de schietstand. Vooraleer de GO LIFE dienen alle voorschriften het akkoord te krijgen van de adviescomités . Wij danken alle instanties voor hun steun en bereidheid om dit project te dragen en ruggesteunen.

Worldclass-sporting agency clayshooting 03.png
Worldclass-sporting agency clayshooting 02.png
Worldclass-sporting agency clayshooting 01.jpg

IF YOU DON'T SHOOT
YOU DON'T UNDERSTAND

"Zijn er nog plannen om de stand te upgraden?" zal één van de meest voorkomende vragen zijn die bij iedereen op de lippen ligt.

Jazeker, in het RUP wordt de nieuwe situatie opgenomen waarbij we streven naar een maximale benutting van de oppervlakte.

In de vernieuwde plannen zal de stand beschikken over:

2 Compac Sporting standen

2 American Ball Trap standen in combinatie met Compac Sporting.

 

Elke stand zal uitgerust worden met sono-pull detectie en elektronische registratie zal de reeksen beheren. In de stand zelf zal geluidsabsorberend materiaal worden gebruikt om de akoestiek te verbeteren en de schoten te dempen. Een keuze van de materialen met de hoogste dempingsfactor is een evidentie. Bermen omheen de standen zullen worden opgetrokken om ervoor te zorgen dat het weinige geproduceerde geluid de omliggende buurt gedempt zal bereiken. Kosten nog moeite willen we sparen om de stand tot een ecologisch toonbeeld van integratie te maken binnen het al zo beperkte buitengebied.

Er werd gekozen om een aantal trainers ter beschikking te stellen van de leden en aspirant leden. Specifieke trainingsmomenten voor wedstrijdschutters zullen worden ingelast met het oog op het behalen van betere resultaten en ter voorbereiding van de competities.

U merkt het zelf, de club echt professionaliseren is een doelstelling waarbij begeleiding, de juiste accommodatie en ondersteuning key-woorden zijn.

houten Panelen
Worldclass Sporting Agency B725_PRO-MASTER-ADJ.png

Shattered clay
makes my day...

WORLDCLASS SPORTING AGENCY is dan bijzonder positief en gewonnen voor de verderzetting van de activiteiten. Elk plaatje heeft ook een B-kant. Zo zullen een aantal veranderingen nodig zijn om een betere “match” te garanderen en de schietactiviteiten maatschappelijk aanvaardbaar te maken.

De eerste verandering zal zijn dat er op zondag geen schietactiviteiten meer plaatsvinden, behoudens 5 zondagen in overleg met de omliggende buurt voor de organisatie van Officiële Federatie Wedstrijden. Op deze manier kan de omgeving rustig genieten van de zondagse BBQ of gezellig in de tuin verpozen na een drukke werkweek.

 

Een tweede verandering is dat de kantine en terreinen compleet NON ALCOHOL worden. Als sportclub wil WORLDCLASS SPORTING AGENCY een clean-hands beleid voeren. Alcohol en activiteiten met wapens vallen niet te rijmen. Wie alsnog de lokroep niet kan weerstaan, kan gerust terecht in de plaatselijke horeca in ZELZATE zelf. Genieten van een frisse pint of glaasje bubbels kan, maar niet op onze terreinen.

Iedereen is erbij gebaat als het goed gaat met onze natuur. WORLDCLASS SPORTING AGENCY zal er alles aan doen om de ecologische schade zo minimaal mogelijk te houden. In 2006-2008 werd door de wetgeving de verplichte overstap gemaakt naar staalhagel ipv van loodhagel. De natuur dankt u om de zware metalen te bannen uit onze sport in Vlaanderen.

In 2012 werd de site gesaneerd en werden de vervuilende kleischijven gerecycleerd, OVAM kwam en controleerde, en zag dat het goed was. Om vervuiling te vermijden na de sanering werden door het plaatsen van zeilen de geworpen kleischijven opgevangen en afgevoerd voor recyclage.

De evolutie staat echter niet stil en anno 2022 hebben we de keuze uit verschillende non toxic kleischijven die voldoen aan de normen van ISSF (International Sport Shooting Federation) en FITASC. De keuze voor het gebruik van dergelijke kleischijf lijkt ons dan ook de meest logische.

Met betrekking tot de munitie volgen we de recente ontwikkelingen, waarbij zo maximaal mogelijk plastic wordt gebannen, van zeer dichtbij. Het is momenteel balanceren op een slappe koord. De meteorologische omstandigheden van ons kleine landje (vochtigheid) baren ons nog wat kopzorgen om veilig voor de schutter een volledige overstap te maken naar de complete bio prop waarbij er GEEN plastics meer in de natuur achterblijven. Tot die tijd zullen we nog manueel instaan voor de ruiming van de plastic proppen.

Gezien de Europese Regelgeving streeft naar een volledige uitdoofpolitiek van plastics en zware metalen in munitie zullen de fabrikanten de reeds ingeslagen weg verder bewandelen en blijven investeren tot dit product op punt staat.

Anno 2024 kunnen we al meegeven dat de onderhandelingen en de ontwikkelingen in een ver gevorderd stadium zitten waarbij de site zal behoren tot één van de meest ecologisch neutrale sites in de schietsport. Hiervoor worden kosten noch moeite gespaard en worden buitenlandse partners aangetrokken om het project te begeleiden.

WORLDCLASS SPORTING AGENCY is een officiële schietclub aangesloten bij FROS (clubnummer C02424) en bij VSK (clubnummer 480) . Aanwezigheidsregister en stempelen van het Sportschuttersboekje is voorzien. Je kan het lidmaatschap aanvragen van onze club door het invullen van jouw gegevens in ons informatie formulier.

Lees in onze Privacy regels hoe wij uw gegevens beheren. 

Ons huishoudelijk reglement is hier terug te vinden. Dit huishoudelijk reglement wordt verondersteld te zijn gelezen en aanvaard op het ogenblik dat u lid wordt van de club WORLDCLASS SPORTING AGENCY. 

VOORLOPIG LIDMAATSCHAP

Scan recto/verso van ID card toevoegen
Scan van sportschutterslicentie toevoegen

Niet in het bezit van een Sportschutterslicentie, dan kan je ook lid worden met het indienen van de onderstaande documenten.

Scan model 4 / jachtverlof toevoegen
Verzekeringsdocument sportschieten
  • Het lidmaatschap is geldig tot 31-12-2024.

  • Het lidmaatschap impliceert dat het lid het huishoudelijk reglement heeft gelezen en aanvaard. Het huishoudelijk reglement kan u verkrijgen op eenvoudig verzoek of downloaden op deze pagina.

  • Het lidmaatschap gaat in op het ogenblik dat alle formaliteiten compleet en volledig zijn vervuld:

Wat krijg je nu reeds voor jouw lidmaatschap? Met onze lidkaart kan je voorlopig terecht in de schietstand ISCB te Bauffe en in de schietstand TIR DER KEMPEN. Op vertoon van jouw lidkaart geniet je van een korting op de niet ledenprijs per geschoten reeks. 

 

Kostprijs van het voorlopige lidmaatschap is 50€.

Te storten op rekening bij BNP PARIBAS FORTIS met IBAN nummer BE04 0019 2428 9131 met vermelding van uw naam.

bottom of page